Máy nhũ hóa hút chân không 300 lít- Máy sản xuất mỹ phẩm kem body

Liên hệ: 081 5674455

Máy gồm 3 bồn trong đó bồn chính có dung tích lên tới 300 lít, 2 bồn phụ mỗi bồn 170 lít. Ưu điểm là 3 bồn đều hoạt động độc lập vì vậy khi cần khách hàng có thể cùng một lúc sản xuất cả 3 bồn.