máy đồng hóa phòng thí nghiệm

Liên hệ: 081 5674455

Máy đồng hóa phòng thí nghiệm được ứng dụng để đồng hóa các loại mỹ phẩm ở mức độ thí nghiệm.Máy hoạt động tương tự như máy đồng hóa công nghiệp.