máy chiết rót định lượng bột – máy định lượng trục vít

Liên hệ: 081 5674455

Máy có chức năng định lượng và chiết rót các nguyên liệu dạng bột được thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn GMP.