Máy súc rửa chai lọ mười hai vòi bán tự động

Liên hệ: 081 5674455

Tốc độ máy: 1200 – 2000 chai/h (tùy vào thao tác người sử dụng)