máy chiết rót dung dịch mỹ phẩm một vòi

Liên hệ: 081 5674455

Máy chiết rót thích hợp cho dung dịch dạng lỏng,sệt có thể tích chai từ 10 ml – 300 ml.