Máy chiết rót dung dịch 2 vòi tự động-Máy chiết rót tương ớt

Liên hệ: 081 5674455

Với thị trường tiêu thụ rộng lớn, thì việc đóng gói sản phẩm trên quy mô công nghiệp cũng cần được đáp ứng. Với máy chiết rót tương ớt này, sẽ giải quyết được nhu cầu năng suất lớn,tiết kiệm nhân công cho khách hàng.