Dây chuyền chiết rót tinh dầu serum một vòi tự động

Liên hệ: 081 5674455

Dây chuyền chiết rót tinh dầu serum một vòi tự động cho công suất tối đa lên tới 1000 chai/h.