Dây chuyền chiết rót nước mắm hai vòi có cấp đóng nắp tự động- Máy chiết rót nước mắm đóng chai khép kín

Liên hệ: 081 5674455

Dây chuyền chiết rót nước mắm tự động đóng chai, khép kín.