máy chiết son 12 vòi tự động| sữa chữa máy chiết son

Liên hệ: 081 5674455

Máy được ứng dụng tại các cơ sở sản xuất son như son nước, son kem, son môi. Với chức năng gia nhiệt tự động đến đầu vòi máy chiết được hầu hết các loại son trên thì trường hiện nay.