Bơm piston ứng dụng trong ngành mỹ phẩm, thực phẩm

Liên hệ: 081 5674455

Bơm Piston được ứng dụng trong ngành mỹ phẩm thực phẩm.Thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn GMP, IOS 22000.