Dây chuyền chiết rót vặn nắp chai dầu gió tự động cải tiến

Liên hệ: 081 5674455

Được thiết kế theo yêu cầu của khách hàng phù hợp với các từng loại chai khác nhau.