Máy cấp chai tự động| Nhận sữa chữa máy cấp nắp chai tự động

Liên hệ: 081 5674455

Với chức năng chính là cấp nắp chai cho dây chuyền, vì vậy máy thường hoạt động liên tục, với tần suất cao nên cũng dễ dàng xảy ra tình trạng hỏng hóc, sai sót.