Máy đồng hóa mỹ phẩm 100 lít

Liên hệ: 081 5674455

Máy đồng hóa mỹ phẩm 100 lít giúp quý khách hàng dễ dàng sản xuất các loại mỹ phẩm như kem,tinh dầu, cũng có thể ứng dụng vào ngành thực phẩm như đồng hóa sữa.