kỹ thuật hàn tig – thao tác và vận hành hàn hình vảy rồng

Hàn tig là một phương pháp hàn với một điện cực vonfram không nóng chảy trong môi trường khí trơ. khí trơ như: argon, heli tinh khiết, hoặc hỗn hợp khí argon, heli.

ưu điểm:

  • Hàn được các vật liệu kim loại có độ dày mỏng. Ví dụ như mặt bàn, mặt ghế inox có độ dày khoảng: 0.3mm -0.4 mm thì vẫn hàn được không bị thủng trong khi hàn que sẽ rất khó dễ bị thủng.
  • Hàn tig không xảy ra hiện tượng văng xỉ hàn ra.
  • Mối hàn rất đẹp, có thể ra hình vảy cá, vảy rồng.

Nhược điểm

  • Tốc độ hàn chậm.
  • Tính kỹ thuật cao.
  • Chi phí đầu tư ban đầu cao hơn so với hàn que.