Máy ràng rung tròn nhiều tầng- máy ràng rung bột

Liên hệ: 081 5674455

Trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm, Máy ràng rung có vai trò quan trọng trong khâu sản xuất, Máy có tác dụng phân tách nguyên liệu thành từng hạt có kích cỡ riêng biệt.