Dây chuyền chiết rót nước tinh khiết-máy chiết rót đóng chai-máy chiết rót chai pet

Liên hệ: 081 5674455

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Chế Tạo Máy Giàu Thịnh đã cho ra đời ” Dây chuyền chiết rót nước tinh khiết 6 vòi tự động“. Đây là dây chuyền có tính thực tiễn cao, đáp ứng khả năng sản xuất số lượng lớn trong thời ngắn