Mâm xoay cấp chai lọ kết nối với dây chuyền chiết rót

Liên hệ: 081 5674455

Trong dây chuyền sản xuất chiết rót mỹ phẩm đồ uống … việc cấp chai lọ hủ vào máy chiết rót là công đoạn không thiếu. Vì vậy Công ty chúng tôi đã đưa ra giải pháp dùng mâm xoay cấp sản phẩm giúp cho năng suất của dây chuyền chiết rót được tối đa, đồng thời tiết kiệm được diện tích.