Dây chuyền chiết rót nước yến sào hủ thủy tinh

Liên hệ: 081 5674455

Dây chuyền chiết rót nước yến sào hủ thủy tinh 2 vòi tự động được chế tạo, gia công riêng tại Công ty CP Giàu Thịnh, cam kết hiệu quả tối ưu